Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Zwrot podatku akcyzowego

Dodał : GS Data: 2013-02-12 10:32:55 (czytane: 2064)

Uprzejmie informuję, że w dniach 1- 28 lutego 2013r. oraz 1 - 31 sierpnia 2013r. przyjmowane będą wnioski na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Roczny limit zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2013r. wynosi 81,70 zł na 1ha użytków rolnych.

Limit oblicza się następująco: 86 l oleju x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95 gr.

Do wniosków należy dołączyć:
-faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie:
01.08.2012r. - 31.01.2013r. dla wniosków składanych w lutym 2013r.
01.02.2013r. - 31.07.2013r. dla wniosków składanych w sierpniu 2013r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Czarnocinie w godzinach pracy - pokój nr 12 lub pod numerem telefonu 413512028 wew. 222


Wniosek można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie pokój nr 12 lub z załącznika zamieszczonego poniżej.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.

Kalendarz

ue_stopka.jpg